Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед територіальною громадою

    Стаття 6.1.1.
    Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.

    Стаття 6.1.2.
    Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:
    – структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;
    – компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;
    – призначення та звільнення посадових осіб органів міського самоврядування;
    – зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування;
    – поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб міського самоврядування;
    – позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста;
    – іншу інформацію, згідно чинного законодавства.
    Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.

    Стаття 6.1.3.
    Всі посадові особи міського самоврядування повинні щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань.

    Стаття 6.1.4.
    Всі органи і посадові особи міського самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню додержання прав, законних інтересів об’єднань громадян, легалізованих згідно чинного законодавства.

Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами

    Стаття 6.2.1.
    Органи і посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і діючого законодавства.
    Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

    Стаття 6.2.2.
    Акти, прийняті в системі міського самоврядування, можуть зупинятися лише з мотивів їхньої невідповідності Конституції України чи законам України у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

    Стаття 6.2.3.
    Висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб міського самоврядування Конституції України і діючому законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи міського самоврядування.

    Стаття 6.2.4.
    Шкода, завдана юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів відповідного міського бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій або бездіяльності посадових осіб міського самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.
    Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб міського самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

    Стаття 6.2.5.
    Органи та посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку, встановленому законодавством.