Конотопська міська рада
Виконавчий комітет
П Р О Е К Т
Р І Ш Е Н Н Я

від ____________ №____
м.Конотоп

Про внесення змін до рішення
виконкому від 30.03.2007 №118
“Про організацію залучення
на договірних засадах коштів
замовників для розвитку
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста”

З метою вдосконалення роботи по залученню на договірних засадах коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста,

виконком міської ради в и р і ш и в:

1. Внести зміни до рішення виконкому від 30.03.2007 №118 “Про організацію залучення на договірних засадах коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста” в частині затвердження типового розрахунку разового внеску пайових коштів у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та затвердити:
1.1. Розрахунок разового внеску пайових коштів замовників у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста для отримання ними дозволу на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розширення, реставрацію) об’єктів, земельних ділянок під будівництво об’єктів, влаштування літніх торговельних майданчиків (додаток 1).
1.2. Розрахунок разового внеску пайових коштів замовників у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста для отримання ними дозволу на виконане раніше (самовільне) будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розширення, реставрацію), перепланування об’єктів, влаштування літніх торговельних майданчиків при умові відповідності об’єктів самовільного будівництва вимогам діючих норм та правил (додаток 2).
2. Внести зміни до пункту 5 рішення виконкому від 30.03.2007 №118 “Про організацію залучення на договірних засадах коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста” та затвердити склад узгоджувальної комісії по вирішенню спірних питань при укладанні договорів пайової участі (додаток 3).
3. Пункт 3 рішення виконкому від 30.03.2007 №118 “Про організацію залучення на договірних засадах коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста” визнати таким, що втратив чинність.

Міський голова                                                                         І.М.Огрохін

Проект Рішення “Про внесення змін до рішення виконкому від 30.03.2007 №118 “Про організацію залучення на договірних засадах коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста” завантажити документ разом з додатками