Інші

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів

22.12.2021 Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про заборону розміщення магазинів «Секонд Хенд» в нежитлових приміщеннях багатоповерхових житлових будинків на території Конотопської міської територіальної громади відповідно до вимог передбачених ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» 01.12.2021 Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про облік, використання та відчуження безгосподарного майна та відумерлої спадщини Конотопської міської ради» 17.11.2021 Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок продажу об’єктів комунальної власності Конотопської міської ради (малу приватизацію)» 10.11.2021 Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного…

План діяльності з підготовки проектів 2010

ПЛАН діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік №№№ п/п№№№№ Проект   Ціль прийняття  Строк підготовки Відповідальний за розроблення проекту Вид Назва 1 Рішення Конотопської міської ради Про встановлення розміру ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва Встановлення оптимальних розмірів ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва. Збільшення питомої ваги єдиного податку в загальному обсязі доходів місцевого бюджету IV квартал 2010 року  Фінансове управління  Конотопської міської ради   2.                                                          …

Регуляторна діяльність

Державна регуляторна служба України Платформа ефективного регулювання Закон України від 11.09.2003 №1160-IV “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004  №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” Планування регуляторної діяльності   Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів Проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу Відстеження результативності регуляторних актів Прийняті регуляторні акти   Перелік регуляторних актів Інформація про здійснення регуляторної діяльності Рішення, що втратили чинність    

Регуляторна політика_old

                    Проекти регуляторних актів     Звіт про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради “По вирішенню питань, порушених підприємствами, організаціями та приватними особами міста з питань будівництва газопроводів” Завантажити у форматі *.doc Про встановлення тарифів на послуги по опаленню та гарячому водопостачанню, які надаються ТОВ “Тепловодпостач” бюджетним організаціям та іншим споживачам Завантажити у форматі *.doc Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Виконавчого комітету Конотопської міської ради “Про затвердження порядку підключення нових абонентів до водопровідних мереж збудованих за рахунок коштів населення” Завантажити у форматі *.doc ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади…

Заключні положення

 Статут територіальної громади прийнято 17 сесією міської ради двадцять четвертого скликання 24 березня 2004року. Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Розділ 6. Гарантії міського самоврядування

Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед територіальною громадою     Стаття 6.1.1.    Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.     Стаття 6.1.2.    Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:    – структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;    – компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;    – призначення та звільнення посадових осіб органів міського самоврядування;    – зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування;    – поточну діяльність та плани роботи органів і посадових…

Розділ 5. Матеріальні і фінансові основи міського самоврядування

 Глава 5.1. Комунальна власність міста     Стаття 5.1.1.    Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади, а також об’єкти спільної власності територіальних громад Сумської області, що перебувають в управлінні обласної ради.    Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади і їх недоторканість захищається законодавством.     Стаття 5.1.2.    До комунальної власності міської громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку, Перелік об’єктів комунальної власності міської громади визначається рішенням міської…

Розділ 4. Органи самоорганізації населення

Глава 4.1. Система та загальні засади організації діяльності органів самоорганізації населення     Стаття 4.1.1.    Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів міста.     Стаття 4.1.2.    Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.     Стаття 4.1.3.    Орган самоорганізації населення обирається на термін повноважень міської ради чинного скликання.     Стаття 4.1.4.    Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом міської ради.     Стаття 4.1.5.    Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.     Стаття 4.1.6.    Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається…

Розділ 3. Органи і посадові особи міського самоврядування

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів міського самоврядування     Стаття 3.1.1.    Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає:    – представницький орган міського самоврядування – міську раду;    – міського голову;    – виконавчі органи міського самоврядування – виконавчий комітет, відділи та управління.     Стаття 3.1.2.    Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.    Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.     Стаття 3.1.3.    Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади,…