Інші

Регуляторна діяльність

Державна регуляторна служба України Платформа ефективного регулювання Закон України від 11.09.2003 №1160-IV “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004  №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” Планування регуляторної діяльності   Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів Проекти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу Відстеження результативності регуляторних актів Прийняті регуляторні акти   Перелік регуляторних актів станом на 1 травня 2021 року Інформація про здійснення регуляторної діяльності Рішення, що втратили чинність    

Регуляторна політика_old

                    Проекти регуляторних актів     Звіт про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради “По вирішенню питань, порушених підприємствами, організаціями та приватними особами міста з питань будівництва газопроводів” Завантажити у форматі *.doc Про встановлення тарифів на послуги по опаленню та гарячому водопостачанню, які надаються ТОВ “Тепловодпостач” бюджетним організаціям та іншим споживачам Завантажити у форматі *.doc Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Виконавчого комітету Конотопської міської ради “Про затвердження порядку підключення нових абонентів до водопровідних мереж збудованих за рахунок коштів населення” Завантажити у форматі *.doc ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади…

Комунальні підприємства

Комунальні підприємства міста   Фінансові звіти та статути Фінансова звітність комунальних підприємств за 2019   Комунальні комерційні підприємства Виконання фін планів КП за 2019   Комунальні некомерційні підприємства Виконання фін планів КНП 2019    

Культура

Заклади культури міста Конотоп: Краєзнавчий музей ім. О.М.Лазаревського ЗОЛОТІ ФОНДИ МУЗЕЮ Міська централізована бібліотечна система Міський будинок культури “Зоряний” Міський будинок культури “Сучасник” Центр культури і дозвілля “Кінотеатр “Мир” Конотопська дитяча музична школа №1 Конотопська дитяча музична школа №2 Міський палац культури Філія Конотопського міського палацу культури “Підлипненський сільський центр культури і дозвілля”               Відділ культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області (далі – відділ культури і туризму) є виконавчим органом ради, який забезпечує реалізацію в місті державної політики в галузі культури, мистецтв і туризму. Відділ культури і туризму утворюється міською радою, їй…

Заключні положення

 Статут територіальної громади прийнято 17 сесією міської ради двадцять четвертого скликання 24 березня 2004року. Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Розділ 6. Гарантії міського самоврядування

Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед територіальною громадою     Стаття 6.1.1.    Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.     Стаття 6.1.2.    Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:    – структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;    – компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;    – призначення та звільнення посадових осіб органів міського самоврядування;    – зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування;    – поточну діяльність та плани роботи органів і посадових…

Розділ 5. Матеріальні і фінансові основи міського самоврядування

 Глава 5.1. Комунальна власність міста     Стаття 5.1.1.    Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади, а також об’єкти спільної власності територіальних громад Сумської області, що перебувають в управлінні обласної ради.    Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади і їх недоторканість захищається законодавством.     Стаття 5.1.2.    До комунальної власності міської громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку, Перелік об’єктів комунальної власності міської громади визначається рішенням міської…

Розділ 4. Органи самоорганізації населення

Глава 4.1. Система та загальні засади організації діяльності органів самоорганізації населення     Стаття 4.1.1.    Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів міста.     Стаття 4.1.2.    Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.     Стаття 4.1.3.    Орган самоорганізації населення обирається на термін повноважень міської ради чинного скликання.     Стаття 4.1.4.    Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом міської ради.     Стаття 4.1.5.    Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.     Стаття 4.1.6.    Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається…

Розділ 3. Органи і посадові особи міського самоврядування

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи органів міського самоврядування     Стаття 3.1.1.    Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає:    – представницький орган міського самоврядування – міську раду;    – міського голову;    – виконавчі органи міського самоврядування – виконавчий комітет, відділи та управління.     Стаття 3.1.2.    Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.    Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.     Стаття 3.1.3.    Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади,…

Розділ 2. Система міського самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи міського самоврядування     Стаття 2.1.1.    Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”.    Система міського самоврядування включає:    – міську громаду – первинний суб’єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання міського самоврядування;    – міську раду – представницький орган міського самоврядування;    – міського голову;    – виконавчі органи міської ради;    – органи самоорганізації населення.     Стаття 2.1.2.    Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Глава 2.2. Територіальна громада міста     Стаття 2.2.1.    Територіальну громаду міста складають жителі міста.     Стаття 2.2.2.    Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку,…