Інші

Статут

Розділ 1. Загальні положення Розділ 2. Система міського самоврядування Розділ 3. Органи і посадові особи міського самоврядування Розділ 4. Органи самоорганізації населення Розділ 5. Матеріальні і фінансові основи міського самоврядування Розділ 6. Гарантії міського самоврядування Заключні положення СТАТУТ територіальної громади міста Конотоп Сумської області     Цей Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Конотопа, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Конотопа, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Конотопа, статус органів самоорганізації населення.    Місцеве самоврядування в місті Конотопі (надалі для цілей цього Статуту використовується – міське самоврядування) – це…