Інші

Розділ 1. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика міста     Стаття 1.1.1.    Місто Конотоп є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, в межах якої громада здійснює міське самоврядування і яка має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій міський бюджет.    Місто Конотоп має статус міста обласного підпорядкування і згідно адміністративно-територіального устрою України входить до Сумської області.    Місто Конотоп розташоване на відстані 125 км від обласного центру – м.Суми.    Населення міста – 97 тис. осіб (разом з Підлипненською сільрадою). Земельні ресурси міста складають 10261 га, з них 332 га – землі, зайняті промисловими підприємствами, 3118 га – під забудовами.     Стаття 1.1.2.    Територію, в межах якої здійснюється міське самоврядування,…

Статут

Розділ 1. Загальні положення Розділ 2. Система міського самоврядування Розділ 3. Органи і посадові особи міського самоврядування Розділ 4. Органи самоорганізації населення Розділ 5. Матеріальні і фінансові основи міського самоврядування Розділ 6. Гарантії міського самоврядування Заключні положення СТАТУТ територіальної громади міста Конотоп Сумської області     Цей Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Конотопа, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Конотопа, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Конотопа, статус органів самоорганізації населення.    Місцеве самоврядування в місті Конотопі (надалі для цілей цього Статуту використовується – міське самоврядування) – це…