Вибори

Державний реєстр виборців: Виборець повинен знати

Відповідно до статті 19 Закону України “Про Державний реєстр виборців” особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру. Ця особа подає органу ведення Реєстру письмову заяву із зазначенням відомостей про себе і пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно…

Право кожного виборця має бути захищене

       Багатьом громадянам, які мають право голосу, надто знайома проблема, з якою їм доводиться стикатися періодично, від виборів до виборів — їхніх прізвищ немає у списках виборців. Така ситуація порушує конституційні права громадян, а саме: позбавляє можливості віддати свій голос за того чи іншого кандидата чи політичну партію. Або ж виникають ситуації, що викликають сумніви щодо чесності та прозорості виборів: у списках для голосування залишаються прізвища людей, які померли; або тривалий час проживають в іншому місті, за іншою адресою, а дехто змінив громадянство та виїхав за межі держави. Ці та інші моменти дратують громадян, викликають обурення, призводять до конфліктних ситуацій. Аби…

Відділ ведення Державного реєстру виборців інформує

Відповідно до закону України «Про Державний реєстр виборців» виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу. В порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації: 1) за його власною виборчою адресою щодо персональних даних, передбачених…

Відділ ведення Державного реєстру виборців інформує:

Відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України»  від 17.11.2011: Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями. Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів, є: 1) паспорт громадянина України; 2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); 3) картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих…

«29 вересня – Державному реєстру виборців 2 роки»

 Автоматизована  інформаційно-телекомунікаційна система “Державний реєстр виборців” (далі АІТС Реєстру) була введена в постійну (промислову) експлуатацію 29 вересня 2009 року та функціонує по даний час, саме з її допомогою було забезпечено виготовлення уточнюючих списків виборців для виборів Президента України, уточнюючі списки виборців для повторного голосування виборів Президента України, попередніх і уточнюючих списків виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів. Державний реєстр виборців (ДРВ)  – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом України «Про Державний реєстр виборців» відомості, та користування ними, створена Центральною виборчою комісією для забезпечення державного…

Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Державного реєстру виборців щодо зміни його персональних даних

Кожен виборець у разі зміни його персональних даних (прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові, дата народження, місце народження, виборча адреса) може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Державному реєстрі виборців. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують ці зміни, та довідка про включення особи до Державного реєстру виборців. Виборець, у персональних даних якого в Державному реєстрі виборців зазначено про його постійну нездатність пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси…

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Начальник П’явка Володимир Борисович графік прийому завідувачем: щоденно з 08.00 до 17.00 п’ятниця з 08.00 д о16.00   поштова адреса: Сумська обл., м.Конотоп, пр.Миру, 8, каб.305 (ІІІ поверх) тел. (05447) 6-55-10 розклад роботи: щоденно з 08.00 до 17.15 п’ятниця з 08.00 д о16.00   Структура відділу ведення Державного реєстру виборців Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців Посадові інструкції План роботи відділу на 2019 рік Перелік звичайних виборчих дільниць,що розташовані на території Конотопської міської ради Бюлетень відділу ведення Державного реєстру виборців Порядок звернення осіб та форма ведення реєстру Посилання на роз’яснення щодо використання інформації з Державного реєстру виборців Шановний виборцю!…

Відділ ведення Державного реєстру виборців інформує

Постановою Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2011 року № 57 було затверджено Рекомендації щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, які розроблено з метою забезпечення однакового застосування органами ведення Державного реєстру виборців законодавства України про вибори та референдуми під час приймання та розгляду звернень громадян про тимчасову зміну місця голосування. Тимчасова зміна місця голосування громадянина України, який має право голосу на виборах або референдумі (далі – виборець), передбачає зміну виборчої дільниці (дільниці для голосування), до якої виборець відноситься за його виборчою адресою, на іншу виборчу дільницю (дільницю для голосування), яка визначається місцем перебування виборця в…

Державний реєстр виборців повідомляє

У жовтні 2010 року набрав чинності Закон України «Про Державний реєстр виборців» в новій редакції, який передбачає (починаючи з 2011 року) поновлення персональних даних Державного реєстру виборців кожного місяця. Нововведення передбачає щомісячне, замість щоквартального, подання відомостей органам ведення Державного реєстру виборців. Це дозволяє представникам відділів Державного реєстру виборців практично у режимі он-лайн відслідковувати персональні дані виборців та вносити корективи. Зміни суттєво вплинуть на якість списків виборців та забезпечуватимуть реалізацію конституційних виборчих прав громадян. Шановні мешканці! Нагадуємо, що у відділі ведення Державного реєстру виборців Конотопської міської ради ( кімн. 305, 3 поверх), щодня, крім вихідних, з 8 до 17 години ви…

Державний реєстр виборців: аналізуючи рік виборів

Відповідно до ст. 69 Конституції України народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.       Для забезпечення державного обліку виборців, створена автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система «Державний реєстр виборців», яка є банком інформації про персональні дані виборців України.      Виконання завдань держави щодо ведення персоніфікованого обліку виборців, складання та уточнення списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів міської ради, міського голови, для всеукраїнських та місцевих референдумів, покладено на відділ ведення Державного реєстру виборців Конотопської міської ради.   Відповідно до ст.22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» відділом буде проведено щоквартальне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців…