Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру на виконання статті 289 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє:
Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу індекс споживчих цін за 2017–2023 роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 %.
Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок за 2020 рік становить 1,0.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703, 1997-й– 1,059, 1998-й– 1,006, 1999 -й – 1,127, 2000–й – 1,182, 2001-й – 1,02, 2005- й – 1,035, 2007- й – 1,028, 2008-й – 1,152, 2009 -й – 1,059, 2010-й – 1,0, 2011-й – 1,0, 2012-й – 1,0, 2013–й – 1,0, 2014-й – 1,249, 2015-й – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), 2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0, для земель несільськогосподарського призначення – 1,06, 2017 рік – 1,0, 2018-й – 1,0 та 2019 рік -1,0.
Нормативна грошова оцінка земель за 2002 рік, 2003-й, 2004-й та 2006 рік не індексувалася.
Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 286.2 статті 286 Кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки земель.
Відповідно до наказу Мінагрополітики України від 16.11.2018 №552 затверджена технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів та введена в дію з 01.01.2019 року. Загальнонаціональна нормативна грошова оцінка земельної ділянки, порівняно з попередніми роками, не змінилась.
Отже враховуючи те, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, у порівнянні з минулим роком не змінився, тому, при поданні декларації, звертатися за отриманням витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок як в межах населених пунктів, так і за їх межами не є обов’язковим.