Відповідно до наказу військового комісара Конотопського об`єднаного міського військового комісаріату № 7 від 03.02.2020 “Про призов громадян України на строкову військову службу навесні 2020 року на території           м. Конотоп та Конотопського району» на Конотопщині буде розпочато весняний призов.

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України від 16.01.2020 № 13/2020 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році” призов громадян України проводиться у  квітні – червні 2020 року.

Призову підлягають особи чоловічої статі, які придатні за станом здоров’я до військової служби, яким до дня відправки у вiйськовi частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

З`явитись на призовну дільницю м. Конотоп та Конотопського району для виконання заходів призову на строкову військову службу зобов’язані  громадяни, яким в період призову виповнюється 18 років, а також громадяни, які народилися з 1993-2002 рр. та у яких закінчився термін відстрочки від призову, або не призвані раніше за різних обставин.

Призовна дільниця знаходиться за адресою: м.Конотоп, вул.Садова, 41. Громадяни повинні з’явитися за даною адресою у встановлений час та з документами, що зазначенi у повiстках.

Громадяни, якi не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов`язані прибути до Конотопського об’єднаного міського військового комісаріату в десятиденний термін та мати при собі документи, що посвідчують особу.

Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Конотопського району, зобов`язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з`явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.

При з`явленні на призовну дiльницю при собi мати:

а) посвiдчення про приписку до призовної дiльницi;

б) паспорт або свiдоцтво про народження;

в) копiю iдентифiкацiйного номеру;

г) копiю атестата (диплома, свiдоцтва) або довiдку про освiту та спецiальнiсть;

д) характеристику з мiсця роботи або навчання (в двох примiрниках);

е) посвiдчення водiя автомобiля, довiдку про спортивнi розряди.

На підставі Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу» керiвники пiдприємств, установ, в тому числі навчальних закладiв, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, зобов`язані відкликати призовників з відряджень для своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.

Громадяни, які ухиляються від призову і не з`являться до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно чинного законодавства.