Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

Нагадаємо, що оцінка впливу на довкілля (ОВД), або оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) призначена для виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу будь-якого виду планованої господарської діяльності на стан довкілля і здоровʼя населення.

Вплив на довкілля — будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечностіжиттєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів.

Із паперовим варіантом звіту ОВД можна ознайомитись у Громадській приймальні Конотопської міської ради
за адресою: м.Конотоп, пр.Миру, 8, каб. 116 (1-йповерх).