Відділ комунального майна Конотопської міської ради Сумської області інформує про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди:

1)Назва об’єкту – нежитлові вбудовані напівпідвальні приміщення, загальною площею 114,0 кв.м., що розташовані за адресою: 41600, Сумська обл., Конотопський район, м.Конотоп, вул.Шухова, 8, балансоутримувач: ЖРЕП «Житлосервіс».

Мета: визначення ринкової (оціночної) вартості об’єкта оренди для визначення стартової орендної плати. Дата оцінки 30.09.2022.

2)Назва об’єкту – будівля стоматологічної поліклініки, загальною площею 215,3 кв.м., що розташована за адресою: 41600, Сумська обл., Конотопський район, м.Конотоп, вул.Свободи, 33, балансоутримувач: КНП КМР «Конотопська міська лікарня».

Мета: визначення ринкової (оціночної) вартості об’єкта оренди для визначення стартової орендної плати. Дата оцінки 30.09.2022.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки одного об’єкта –1,6 тис.грн. Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася в IІ півріччі 2021 року, відповідно до листа Фонду державного майна України від 21.01.2022 № 10-59-1103.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами. Надати відповідну рецензію на звіт, що відповідає вимогам винного законодавства.

Особа – платник робіт з оцінки: орендар після підписання договору оренди об’єкта.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунального майна Конотопської міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (до 14.10.2022 включно).

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: 41615, Сумська обл., м.Конотоп, просп.Миру, 8, каб.316. Телефон для довідок: (05447) 2-55-68, 2-32-09. Конкурс відбудеться 21.10.2022 о 10.00 за адресою: 41615, Сумська обл., м.Конотоп, просп.Миру, 8, каб.314.