До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

Виконавчий комітет Конотопської міської ради оголошує міський конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю, та у напрямку національно-патріотичного виховання у 2021 році.

Конкурсні пропозиції приймаються у друкованій та електронній формі з 01 вересня до 30 жовтня  2020 року щоденно, крім суботи та неділі з 8-00 до 17-15 години, п’ятниця з 8-00 до 16-00 години за адресою: м. Конотоп, пр. Миру 8, ІV поверх,  кабінет 411, 412, контактний телефон 6-61-32.

         Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проекти інститутів громадянського суспільства, що подаються для участі у Конкурсі для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету у 2021 році

1.Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування життєвих, сімейних цінностей.

2.Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання — здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції.

3.Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя –здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я.

4.Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості.

5.Розвиток неформальної освіти — здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти.

6.Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості молоді).

7.Соціальна справедливість.

8.Партнерська підтримка молоді та дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб — здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді та дітей  з числа внутрішньо переміщених осіб (зазначений пріоритет на рівні міста впроваджуватиметься та підтримуватиметься в разі наявності реальної потреби та актуальності).

Проекти для участі у конкурсі можуть подавати: інститути громадянського суспільства, які діють на території міста Конотоп, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за пів року до оголошення конкурсу, за умови, що інститут громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні проекту у розмірі не менше як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проекту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» у останній редакції.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Розпорядженням міського голови від 13.03.202069-ОД (Додаток 1 )встановили граничний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету  Конотопської міської об’єднаної територіальної громади одного проекту, що подається для участі у Конкурсі, у сумі  до 25 000 гривень (двадцяти п’яти тисяч гривень 00 копійок).

Забороняється спрямування бюджетних коштів на:

реалізацію проектів, якщо їх фінансування передбачається за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу;

оплату посередницьких послуг;

придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;

реалізацію проектів, метою яких є отримання прибутку;

надання (виплату) цільовим групам населення матеріальних допомог, грантів, тощо;

здійснення діяльності релігійного або політичного характеру.

      Документація має бути підготовлена українською мовою і складатися з:

Заяви про участь у конкурсі складена за формою, що затверджена організатором конкурсу (додаток 2), із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою (у разі наявності);

Опис проекту та кошторис витрат, (додаток 3)  необхідних для виконання  проекту, за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис проекту  повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання проекту інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування

Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства (додаток 4), зокрема про досвід виконання проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Всі документи,що містяться у конкурсній пропозиції, та окремо їх копії мають бути пронумеровані,прошнуровані та скріплені печаткою організації.

Проект та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної полівітики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 року №808, зареєстрованим в Міністертстві юстиції України 25 березня 2016 р. за №453/28583.

Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про інститут громадянського суспільства;

інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів,заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (у останній редакції).

інститут громадянського суспільства не є юридичною особою та не зареєстрований в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог викладених у постанові Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»  (у останній редакції);

проект, зазначений у конкурсній пропозиції, не відповідає загальнодержавному та/або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації);

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох бюджетних періодів.

Контактна особа : Качура Ольга Олегівнаначальник відділу міської ради у справах молоді та спорту, контактний телефон: 6-61-32.

Конкурсна документація, надана до виконавчого комітету Конотопської міської ради  в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених вище, розглядатися не буде!

У зв’язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» звертаємо увагу  інститутів громадянського суспільства на те, що конкурсні пропозиції повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 у останній редакції.