Оголошено міський конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю, та у напрямку національно-патріотичного виховання у 2023 році

До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

Виконавчий комітет Конотопської міської ради оголошує міський конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю, та у напрямку національно-патріотичного виховання у 2023 році.

Конкурсні пропозиції приймаються у друкованій та електронній формі з 01 липня до 31 жовтня  2022 року щоденно, крім суботи та неділі, з 8-00 до 17-15 години, п’ятниця з 8-00 до 16-00 години за адресою: м. Конотоп, пр. Миру 8, ІV поверх,  кабінет 407, 408, контактний телефон 096-174-93-24.

         Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проекти інститутів громадянського суспільства, що подаються для участі у Конкурсі для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету у 2023 році

  1. Забезпечення дієвості механізмів участі молоді у житті громади.
  2. Популяризація здорового способу життя серед молоді.
  3. Підвищення спроможності молоді, розвиток системи неформальної освіти.
  4. Розвиток кадрового потенціалу.
  5. Розвиток молодіжної інфраструктури та механізмів її ефективного використання. Створення обласного молодіжного центру та сприяння створенню молодіжних центрів у громадах області, у тому числі на базі існуючих комунальних установ.
  6. Підтримка соціально вразливої молоді.
  7. Формування української громадянської ідентичності.
  8. Військово-патріотичне виховання.
  9. Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання.

Проекти для участі у конкурсі можуть подавати: інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи з в установленому порядку не пізніше ніж за пів року до оголошення конкурсу (до 30.06.2022), за умови, що інститут громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні проекту у розмірі не менше як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проекту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Розпорядженням міського голови від 27.06.2022162-ОД (Додаток 1) встановили граничний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету  Конотопської міської об’єднаної територіальної громади одного проекту, що подається для участі у Конкурсі, у сумі  до 30 000 гривень (тридцяти тисяч гривень 00 копійок).

      Документація має бути підготовлена українською мовою і складатися з:

Заяви про участь у конкурсі складена за формою, що затверджена організатором конкурсу (Додаток 2), із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою (у разі наявності);

Опис проекту (Додаток 3) та кошторис витрат  (Додаток 4), необхідних для виконання  проекту, за формою, що затверджена організатором конкурсу.

Опис проекту  повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання проекту інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування

Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства (Додаток 5), зокрема про досвід виконання проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Перелік видів діяльності визначений організатором конкурсу (Додаток 6)

Перелік статей витрат визначений організатором конкурсу (Додаток 7)

Проект та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» та

порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 року №808, зареєстрованим в Міністертстві юстиції України 25 березня 2016 р. за №453/28583.

Контактна особа : Качура Ольга Олегівна – начальник відділу міської ради у справах молоді та спорту, контактний телефон: 096-174-93-24.

Конкурсна документація, надана до виконавчого комітету Конотопської міської ради  в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених вище, розглядатися не буде!

Звертаємо увагу  інститутів громадянського суспільства на те, що конкурсн провидиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

Зразки документів для подачі конкурсної пропозиції за посиланням: https://konotop-rada.gov.ua/oholosheno-miskyj-konkursu-z-vyznachennia-proektiv-rozroblenykh-instytutamy-hromadianskoho-suspilstva-dlia-realizatsii-iakykh-nadavatymetsia-finansova-pidtrymka-u-sferi-roboty-z-ditmy-ta-moloddiu-ta-u/