ПАВЛОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Дата народження 26.04.1978
Місце народження м. Конотоп Сумської області
Освіта Повна вища‚ економіст з фінансів з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого начального закладу, спеціальність “Фінанси”, Національний гірничий університет, 2008 р.
Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь
07.08.1996 – 19.03.1997 КП «Конотопське трамвайне управління»
01.03.1998 – 03.10.2005 Приватне виробниче торгівельно-комерційне підприємство “Інтел”
01.11.2005 – 31.05.2006 ЕЛТЕП ПП
01.07.2006 – 14.01.2011 ТОВ “Галіон-Україна”
2006-2021 підприємницька діяльність
12.07.2021 заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Відповідно до розподілу обов’язків:

Забезпечує розробку проектів бюджету міської територіальної громади та забезпечення його реалізації, а також здійснення аналізу потреби і використання фінансових ресурсів, спрямовує діяльність міської ради, виконавчого комітету на зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань бюджету і фінансів,  дотримання податкового законодавства.

Вирішує питання взаємодії, забезпечення діяльності інвестиційних, страхових компаній та банківських установ.

Реалізує державну політику в галузі цінних паперів та фондового ринку.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях соціально-економічного розвитку, зовнішньоекономічних відносин, промисловості, транспорту.

У взаємодії з керівниками підприємств, установ та організацій відповідних галузей вирішує питання, пов’язані із забезпеченням стабільної роботи промисловості міста.

Координує розроблення програм економічного та соціального  розвитку міста, цільових комплексних програм, розвитку інфраструктури міста.

Організовує моніторинг потреб міста, внутрішнього та зовнішнього ринку в продукції підприємств промисловості міста, їх забезпечення шляхом розширення діючих і створення нових видів виробництв, перепрофілювання діючих підприємств та виробництв.

Вносить пропозиції щодо удосконалення системи управління економічними процесами міста в ринкових умовах господарювання.

Забезпечує реалізацію на території міста державної політики в галузі торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування.

Забезпечує реалізацію державної політики в питаннях зайнятості населення, праці та заробітної плати, дотримання державних стандартів у сфері зайнятості населення, у тому числі, розроблення пропозицій до обласних програм зайнятості, а також заходів щодо соціальної захищеності населення від безробіття та організовує їх виконання. Сприяє розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, реалізує державну політику у цій сфері.

Сприяє розширенню зв’язків та налагодженню ділового партнерства  підприємств міста з підприємствами області, держави, із зарубіжними партнерами.

Сприяє розвитку дружніх стосунків міста з містами іноземних держав.

Вирішує питання, пов’язані із забезпеченням стабільної роботи промисловості, зв’язку, виконання антимонопольного законодавства та антикризових заходів.

Забезпечує розробку програм з енергозбереження.

Координує питання регулювання цін та тарифів, організовує контроль за їх додержанням.

Вирішує питання, пов’язані із забезпеченням стабільної роботи підприємств транспорту та трамвайного парку.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях ціноутворення, стандартизації, економічної безпеки і банкрутства в місті.

Забезпечує створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері охорони здоров’я та праці, організації матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, вирішує питання надзвичайних протиепідемічних ситуацій в місті.

Забезпечує контроль за дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян», нормативно-правових актів Президента України та Уряду, органів влади вищого рівня, рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

Координує питання проведення перевірки виконання документів міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови заступниками міського голови, керівниками відділів, управлінь, підприємств, установ та організацій.

Забезпечує гласність у роботі виконкому міської ради, апарату, виконавчих органів ради.

Вирішує питання взаємодії з політичними партіями та рухами, релігійними конфесіями, громадськими організаціями, що діють на території міської ради, організовує вивчення громадської думки на території міста.

Здійснює взаємозв’язок виконавчих органів ради із засобами масової інформації, що діють у місті.

Забезпечує реалізацію державної політики в сфері виконання законодавства щодо свободи совісті і слова, світогляду та віросповідання в місті.

Забезпечує організацію роботи щодо дотримання законодавства з питань захисту персональних даних у підпорядкованих структурних підрозділах виконавчих органів ради.

Здійснює розгляд звернень громадян в установленому чинним законодавством порядку.

 

Спрямовує і контролює роботу:

-фінансового управління Конотопської міської ради;

-управління економіки Конотопської міської ради;

-відділу міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності;

-сектору контролю міської ради;

-відділу інформаційного забезпечення та захисту інформації міської ради;

-сектору міської ради з питань внутрішньої політики;

-КП «Конотопське трамвайне управління»;

-сектору міської ради з питань охорони здоров’я та праці (з питань охорони здоров’я);

-КНП Конотопської міської ради «Конотопська ЦРЛ ім. ак. М.Давидова»;

-КНП Конотопської міської ради «Конотопська міська лікарня».

Координує роботу і сприяє у виконанні покладених завдань:

-медичних установ;

-санітарно-епідеміологічних станцій;

-ветеринарних станцій;

-аптечних закладів, «Оптики»;

– Конотопського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області.

 

Очолює:

-комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, платежів та ефективного використання бюджетних коштів;

-комісію з питань інвестиційного розвитку Конотопської об’єднаної територіальної громади;

-робочу комісію з питань громадського бюджету;

-комісію з етики в громадському бюджеті;

-комісію з питань енергозбереження у місті Конотопі;

-комісію з питань контролю за дотриманням автомобільними перевізниками міста вимог умов договорів про здійснення пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування та перевезень пільгових категорій населення;

-конкурсний комітет з підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

-комісію для моніторингу та обстеження місць здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

-міську комісію з питань погашення заборгованості із виплати заробітної           плати та легалізації зайнятості населення;

-спеціальну комісію для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників;

-координаційну раду з питань розвитку підприємництва;

-міську раду з питань безпечної життєдіяльності населення;

-координаційну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

-комісію з питань розгляду випадків материнської та малюкової смертності;

-міську надзвичайну протиепідемічну комісію;

-комісію з питань розслідування нещасних випадків невиробничого характеру;

-комісію із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності».

 

Координує роботу і сприяє у виконанні покладених завдань:

-Конотопського управління Державної казначейської служби України;

-Конотопської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Сумській області;

-міських відділень державних та комерційних банків;

-міських відділень страхових компаній;

-нотаріальними конторами, приватними нотаріусами;

-промислових підприємств міста;

-підприємств харчової і переробної промисловості;

-підприємств легкої промисловості;

-підприємств торгівлі, громадського харчування, побуту, дирекції   ринків;

-підприємств малого та середнього бізнесу;

-станцій технічного обслуговування автомобілів;

-підприємств автомобільного та залізничного транспорту;

-підприємств зі збору чорних та кольорових металів;

-центру обслуговування абонентів АТ «Укртелеком»;

-вузла поштового зв’язку;

-Конотопського відділення ДП «Сумистандартметрологія».

-громадської ради при міській раді;

-засобів масової інформації на території міста;

-міських громадських організацій, творчих спілок та громадських об’єднань.