Державною податковою службою України в наслідок здійснення постійного моніторингу та аналізу операцій з продажу пального через реєстратори розрахункових операцій на АЗС встановлені випадки зазначення недостовірної форми оплати.
Так, одним з обов’язкових реквізитів фіскального чека є позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо), суми коштів за цією формою оплати та валюти операції. Це передбачено Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13, із змінами та доповненнями.
Встановлено, що при проведенні розрахунку готівкою за пальне, в деяких випадках касирами на АЗС умисно здійснюється заміна форми розрахунку з готівкової на безготівкову. При оплаті пального в готівковій формі фіскальний чек має містити інформацію про форму оплати «Готівкою». При цьому виявлені випадки підміни форми оплати у фіскальному чеку де вказано безготівкову форму оплати «Талон», «Чек», «Відомість», «Попередня оплата» тощо.
Така підміна дозволяє отримати не обліковані готівкові кошти, що має негативний вплив на економіку держави через можливість фінансового шахрайства з такими коштами.
У випадку виявлення фактів підміни форми розрахунків з готівкової на безготівкову у фіскальних чеках продажу чи відсутності електронної копії чека на вебпорталі ДПС просимо інформувати податкові органи для організації та проведення відповідних контрольно-перевірочних заходів.
Фіскальний звітний чек створюється засобами ПРРО щоденно
Головне управління ДПС у Сумській області інформує, що визначення «фіскальний звітний чек» встановлено Законом України № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» згідно з яким фіскальний звітний чек – це документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звітний чек) програмним реєстратором розрахункових операцій (далі – ПРРО), що містить дані денного звіту, під час створення якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься відповідно до фіскального сервера Державної податкової служби.
Отже, фіскальний звітний чек (Z-звіт), створюється засобами ПРРО щоденно у електронній формі у разі здійснення розрахункових операцій або закриття робочої зміни та подається фіскального сервера засобами телекомунікацій. Z-звіт може бути сформованим в електронній формі або роздрукованим. Фіскальний звітний чек ПРРО підлягає реєстрації (фіскалізації) на фіскальному сервері Державної податкової служби (далі – фіскальний сервер). Після передачі до фіскального сервера Z-звіту і отримання відповідно підтвердження від фіскального сервера, його зберігання відбувається за бажанням суб’єкта господарювання в зручний для нього спосіб.
Затверджено Порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік
Нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи або придбавають нерухоме майно чи отримують майнові права в Україні, або відкривають рахунки в банках України, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах. Це встановлено Законом України № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». На виконання цієї норми ДПС розроблено Порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 року №1054.
Порядок визначає механізм повідомлення контролюючими органами нерезидентів про взяття їх на облік як платників податків. Зокрема, у разі взяття на облік нерезидента у контролюючих органах відповідно до поданої заяви та документів, нерезиденту не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку видається довідка.
Якщо взяття на облік нерезидента здійснено за рішенням контролюючого органу на підставі акту перевірки, без заяви про взяття на облік та отримання заперечення до акту перевірки, нерезиденту надсилається (видається) Повідомлення про взяття на облік нерезидента як платника податків. Документом також встановлено форму Повідомлення та процедуру його направлення нерезиденту.
Платником ПДВ виступає кожний суб’єкт, який є споживачем
Головне управління ДПС у Сумській області роз’яснює, що ПДВ належить до загальнодержавних податків і зборів. Норми визначені ст. 9 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). ПДВ – це непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V ПКУ (п.п.14.1.178 п.14.1 ст.14 ПКУ).
Отже, ПДВ – це непрямий загальнодержавний податок на споживання товарів/послуг на митній території України, та відповідно до ПКУ платником ПДВ виступає кожний суб’єкт (юридична чи фізична особа), який є споживачем цих товарів/послуг.
Тобто оподаткуванню ПДВ підлягають операції з постачання товарів/послуг незалежно від того, хто їх споживає (держава за рахунок бюджету, підприємство за рахунок прибутку, населення за рахунок власних коштів), яким способом вони виготовлені або придбані, фінансово-господарських результатів діяльності і має бути рівно напруженим для всіх платників податку, а підприємства та інші суб’єкти господарювання – продавці, зобов’язані здійснювати утримання та внесення до бюджету ПДВ, сплаченого кожним наступним споживачем.
Нормами ПКУ встановлено перелік операцій з постачання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування та звільнені від оподаткування ПДВ, а не окремих категорій споживачів, тому і оподаткування таких операцій здійснюється не з урахуванням категорії споживачів, а залежно від наявності чи відсутності встановленої ПКУ пільги з оподаткування операцій з постачання тих чи інших товарів/послуг.
Якщо податковий агент не сплатив ПДФО, то не має права на податкову знижку
Головне управління ДПС у Сумській області звертає увагу, що частиною другою ст. 78 Бюджетного кодексу України та Порядком інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 № 60 встановлено, що поверненню з бюджету підлягають надміру або помилково сплачені суми грошових зобов’язань.
Згідно з п. 43.6 ст. 43 Податкового кодексу України повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.
Для розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), які підлягають поверненню платнику ПДФО з бюджету у зв’язку з реалізацією ним права на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до відповідного бюджету ПДФО, а не нарахованого (утриманого) податковим агентом.
Отже, якщо податковий агент утримав, але не сплатив ПДФО до бюджету, то фізична особа не має права на податкову знижку.