Єдина екологічна платформа “ЕкоСистема”

Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі No 09-11-3248-23
1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту
Детальний план території для будівництва комплексу регіонального полігону по складуванню побутових відходів з під’їзною дорогою у Конотопській міській територіальній громаді (за межами населеного пункту). В звіті СЕО проведена оцінка впливу будівництва на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування
Конотопська міська рада
3. Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення
Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки вищевказаного проекту державного планування і оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Конотопської міської ради 09.11.2023( https://konotop- rada.gov.ua/wp-content/uploads/2011/08/p-ia-jo-zg-p-bp-h-.pdf) письмових зауважень та пропозицій з 27.11.2023 до 28.12.2023 на адресу: Сумська обл., м.Конотоп, пр.Миру,8, відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради. arch-konotop@ukr.net
4. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) в процедурі громадського обговорення
Письмова форма (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проекту ДДП та звіту про СЕО
5. Дата проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
12.12.2023
6. Час проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
10.00
7. Місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
Мала зала будівлі міської ради в м.Конотоп, пр.Миру,8
8. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про

стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування
Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради
9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій
Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради, м.Конотоп, пр.Миру,8, arch-konotop@ukr.net
10. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування
Офіційні веб-сайти Міністерства екології та природніх ресурсів України (menr.gov.ua), Сумська обласна державна адміністрація( Україна, 40000, Сумська область, місто Суми, Майдан Незалежності, будинок 2)
11. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування
Враховуючи географічне розташування території проєктування ймовірні значні транскордонні наслідки для довкілля та здоров`я населення не очікуються.
Замовник/Уповноважена особа замовника:
Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради/Шаповалова Ольга Олексіївна