засідання конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері соціального життя міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році

11.12.2019 року м. Конотоп

Голова конкурсної комісії :

Дубовик Любов Іванівна – керуючий справами виконкому

Секретар конкурсної комісії:

Качура Ольга Олегівна – начальник відділу у справах молоді та спорту, секретар комісії

Присутні члени конкурсної комісії:

Барбара Наталія Вікторівна – Кандидат філологічних наук; доцент; декан факультету денної форми навчання КІСумДУ;

Білоус Людмила Іванівна Заступник директора з виховної роботи ДПТНЗ «Конотопське ВПУ»;

Козлова Ірина Михайлівна – Керівник літературної студії «Джерела»,член національної спілки письменників України;

Завгородня Анастасія Миколаївна – Начальник відділу розвитку підприємництва та інвестиційної політики управління економіки Конотопської міської ради;

Затолокіна Оксана – Активний громадський діяч

Караван Сергій – Активний громадський діяч; засновник міської паркур/фріран команди;

Комар Ірина Ігорівна – директор міського центру соціальних служб для сімї дітей та молоді;

Мельник Ольга Анатоліївна – заступник дирктора з виховної роботи Індустріально-педагогічного технікуму КІСумДУ;

Ларков Артем Ігорович Представник ГО “Молодіжна організація екстремальних видів спорту”;

Півовар Наталія Володимирівна Заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської ЗОШ №7 ім. Г.Гуляницького

Немеш Оксана Миколаївна Заступник директора з виховної роботи Конотопське медичне училище – комунальний заклад Сумської обласної ради;

Москаленко Ірина Юріївна Заступник начальника фінансового управління Конотопської міської ради;

Шинкаренко Олена Володимирівна – начальник відділу культури та туризму Конотопської міської ради.

Порядок денний:

1. Про затвердження регламенту роботи конкурсної комісії.

2. Про затвердження порядку проведення конкурсною комісією перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається інститутом громадянського суспільства.

3. Про недопущення конфлікту інтересів.

4. Про кількість зареєстрованих проектів розроблених інститутами громадянського суспільства для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році.

5. Про розгляд конкурсних пропозицій на визначення їх відповідності запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу, та загальнодержавним та/або місцевим програмам та відповідності загальнодержавному або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), прийняття рішення про участь у другому етапі конкурсу конкурсних пропозицій,

6. Про прийняття рішення щодо проведення другого етапу Конкурсу (відкритого захисту конкурсних пропозицій): місце, дата та час засідання.

7. Обрання лічильної комісії з представників конкурсної комісії для підрахунку балів з індивідуальних оціночних листів на другому етапі Конкурсу (відкритому захисті конкурсних пропозицій).

СЛУХАЛИ: Вступне слово

ІНФОРМУВАЛА: Дубовик Любов Іванівна – керуючий справами виконкому, голова конкурсної комісії.

СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту конкурсної комісії.

ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та спорту.

Відповідно до п.8 ПОРЯДКУ проведення конкурсу з визначення програм (проектів,заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року  1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (у останній редакції)конкурсна комісія затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи.

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент конкурсної комісії (Додаток 1).

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:Про затвердження порядку проведення конкурсною комісією перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається інститутом громадянського суспільства.

ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та спорту.

Відповідно до п 11 ПОРЯДКУ проведення конкурсу з визначення програм (проектів,заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року  1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (у останній редакції )конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок проведення конкурсною комісією перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається інститутом громадянського суспільства (Додаток 2).

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про недопущення конфлікту інтересів

 ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та спорту, проінформувала, що Не може бути членом конкурсної комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником учасника конкурсу.

 Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

 Конфлікт інтересів – це суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

 Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків.

 Організатор конкурсу за поданням конкурсної комісії виключає з її складу члена комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів.

 Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення конкурсною комісією рішення про визначення переможців конкурсу, зазначене рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються.

 Організатор конкурсу за поданням конкурсної комісії виводить з її складу члена комісії, який двічі поспіль не взяв участі у засіданні конкурсної комісії, за умови його повідомлення за три робочих дні до проведення засідання.

4. СЛУХАЛИ:Про кількість зареєстрованих проектів розроблених інститутами громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році.

ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та спорту, проінформувала, що з 1 вересня до 29 листопада 2019 року було здійснено прийом конкурсної документації інститутів громадянського суспільства міста. Кількість зареєстрованих конкурсних пропозицій склала – 11 від 6 інститутів громадянського суспільства.

ВИРІШИЛИ:Здійснити розгляд конкурсних пропозицій на відповідність їх п.  6, 7, 12, 13, 24 Порядку проведення Конкурсу.

Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: Про розгляд конкурсних пропозицій на визначення їх відповідності запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу, та загальнодержавним та/або місцевим програмам та відповідності загальнодержавному або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), про Розгляд конкурсних пропозицій на визначення їх відповідності п. 6, 7, 12, 13, 24 Порядку проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року  1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (у останній редакції), та визначення конкурсних пропозицій (проектів), що допускаються для участі у другому етапі Конкурсу (відкритому захисті конкурсних пропозицій) та ухвалення відповідного рішення.

ІНФОРМУВАЛА: Качура О.О. – начальник відділу у справах молоді та спорту.

Розпорядженням міського голови від 24.04.2019 № 113 ОД «Про проведення міського конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері соціального життя міста, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році» було затверджено організувати роботу конкурсної комісії на першому етапі Конкурсу щодо розгляду конкурсних пропозицій до їх відповідності вимогам, перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції та визначення конкурсних пропозицій, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу шляхом індивідуального оцінювання конкурсних пропозицій кожним з членів конкурсної комісії за такими критеріями:

відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу та загальнодержавним та/або місцевим програмам;

відповідність загальнодержавному або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

ВИРІШИЛИ:Допустити до участі у другому етапі Конкурсу 11 зареєстрованих проектних пропозиції від 6 інститутів громадянського суспільства, а саме:

п/п

Інститут громадянського суспільства (назва)

Назва проекту

1

Конотопський благодійний фонд для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові»

«Подорожуймо разом»

2

Конотопський благодійний фонд для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові»

«Табір рівних можливостей»

3

Громадська організація «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос»

«Всі разом за сімю»

4

Громадська організація «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос»

«Вуличні танці»

5

Громадська організація «Конотопський вело-клуб»

«Підлипне байк парк»

6

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Культурно освітній проект інтелектуального самовдосконалення молоді м. Конотоп «Summertime English School»

7

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Молодіжний соціальний проект «Майстерня лідерів»

8

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Молодіжна платформа «FREE SPACE»

9

Міжнародний благодійний фонд «Крила Надії»

«Кольоровий світ – 2»

10

Міжнародний благодійний фонд «Крила Надії»

«У пошуках «МИ»2»

11

Громадська організація «Українське обєднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Сумській області»

«Патріотичне виховання»

Рішення прийнято одноголосно. Відомості оцінювання додаються.

6. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення щодо проведення другого етапу Конкурсу (відкритого захисту конкурсних пропозицій): місце, дата та час засідання.

ІНФОРМУВАЛА: Качура – начальник відділу у справах молоді та спорту.

ВИРІШИЛИ: Другий етап Конкурсу (відкритий захист конкурсних пропозицій) провести в приміщенні Конотопської міської ради (пр. Миру №8), 11 грудня 2019 року о 14.30 годині.

Проінформувати представників інститутів громадянського суспільства, допущених до участі у другому етапі Конкурсу про проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій.

Рішення прийнято одноголосно.

7. СЛУХАЛИ:Обрання лічильної комісії з представників конкурсної комісії для підрахунку балів з індивідуальних оціночних форм на другому етапі Конкурсу (відкритого захисту конкурсних пропозицій).

ВИСТУПИЛА: Барбара Н.В. –з пропозицією обрання наступних членів конкурсної комісії до складу лічильної комісії для підрахунку балів з індивідуальних оціночних листів на другому етапі Конкурсу (відкритому захисті конкурсних пропозицій): Каравана Сергія, Ларкова Артема, Качуру Ольгу.

ВИРІШИЛИ:

Членів конкурсної комісії Каравана Сергія, Ларкова Артема, Качуру Ольгу.Обрати

до складу лічильної комісії для підрахунку балів індивідуальних оціночних листівна другому етапі Конкурсу (відкритому захисті конкурсних пропозицій).

Рішення прийнято одноголосно.

____________

Дубовик Любов

_____________

Качура Ольга

_____________

Барбара Наталія

_____________

Білоус Людмила

_____________

Козлова Ірина

_____________

Завгородня Анастасія

____________

Затолокіна Оксана

_____________

Караван Сергій

_____________

Комар Ірина

_____________

Мельник Ольга

_____________

Ларков Артем

_____________

Півовар Наталія

_____________

Немеш Оксана

_____________

Москаленко Ірина

_____________

Шинкаренко Олена

Додатки:

Додаток_до_протоколу_1_Регламент

Додаток_2__до_протоколу_1__Порядок

Персональний_склад_конкурсної_комісії

ПРОТОКОЛ №1 на 2020