ПРОТОКОЛ № 3

засідання конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році

17.01.2020 року                                                                м. Конотоп

Голова конкурсної комісії: Дубовик Любов Іванівна, керуючий справами виконкому.

          Заступник голови конкурсної комісії: Олена Бугара, голова громадської ради при виконавчому комітеті Конотопської міської ради.

Секретар конкурсної комісії: Качура Ольга, начальник відділу у справах молоді та спорту.

Присутні члени конкурсної комісії:

Білоус Людмила – Заступник директора з виховної роботи ДПТНЗ «Конотопське ВПУ»;  

Козлова Ірина – Керівник літературної студії «Джерела»,член національної спілки письменників України;

Загородня Анастасія – Начальник відділу розвитку підприємництва та інвестиційної політики управління економіки Конотопської міської ради Управління економіки Конотопської міської ради;

Затолокіна Оксана -Активний громадський діяч;

Іващенко Аліна – Директор дитячої теле-радіо організації «Кон-такт»;

Караван Сергій – Активний громадський діяч; засновник міської паркур/фріран команди;

Комар Ірина  – Директор міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Мельник Ольга – Заступник директора з виховної роботи ІПТКІСумДУ;

Ларков Артем – Представник ГО “Молодіжна організація екстремальних видів спорту”;

Немеш Оксана – Заступник директора з виховної роботи Конотопське медичне училище – комунальний заклад Сумської обласної ради;

Півовар Наталія – Заступник директора з навчально-виховної роботи Конотопської ЗОШ №7 ім. Г.Гуляницького

Шинкаренко Олена – начальник відділу культури та туризму Конотопської міської ради.

ЗАПРОШЕНІ:

 Грищенко Ірина – головний спеціаліст сектору юридичної роботи Конотопської міської ради.

                                         Порядок денний:

1 Про встановлення переможців конкурсу відповідно до складеного рейтингу конкурсних пропозицій, Порядку проведення Конкурсу та регламенту роботи конкурсної комісії.

ІНФОРМУВАЛА: 

Качура Ольга, начальник відділу міської ради у справах молоді та спорту, секретар комісії, проінформувала, що  з 1 вересня  до 29 листопада  2019 року було здійснено прийом конкурсної документації інститутів громадянського суспільства міста.

Кількість зареєстрованих конкурсних пропозицій склала – 11 від  6 інститутів громадянського суспільства, всі вони допущені до другого етапу Конкурсу (відкритого захисту конкурсних пропозицій).

Відсутні учасники конкурсу, що письмово відмовились від відкритого захисту конкурсної пропозиції.

Всі проекти було заслухано під час проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій.

Загальний обсяг фінансової підтримки, яку може спрямувати на реалізацію проектів організацій-переможців Конкурсу за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році склав 100 000 гривень (сто тисяч гривень 00 копійок).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту у 2020 році складає 25 000,00 гривень (двадцять п’ять тисяч  гривень 00 копійок).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»  (в останній редакції) переможців конкурсу проектів потрібно обрати протягом 15 днів після затвердження місцевого бюджету на відповідний бюджетний період, тобто 2020 рік.

Конкурсна комісія на підставі рейтингу конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу).

Переможці конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів конкурсу зобов’язані повідомити організатору конкурсу про те, чи буде на проект, який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими організаторами конкурсів за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та прийняте рішення щодо вибору одного організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.

На підставі зазначеного рішення та інформації, наданої переможцем конкурсу, організатор конкурсу протягом 25 днів затверджує перелік інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу, з якими будуть укладені договори про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) (далі – договори).

ВИРІШИЛИ: Розпочати встановлення переможців конкурсу.

 ГОЛОСУВАЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

ВИСТУПАЛА:

 Член конкурсної комісії Завгородня Анастасія, яка запропонувала заслухати Грищенко Ірину головного спеціаліста сектору юридичної роботи міської ради в зв’язку з тим, що у ході підготовки засідання конкурсної комісії було запрошено додаткову інформацію, а саме статути  від БФ «Серця Любові» та БФ «Крила Надії», за результатами перегляду установчих документів було встановлено нові факти, які унеможливлюють їх участь у конкурсі проектів.

 

ВИРІШИЛИ: Заслухати Ірину Грищенко.

СЛУХАЛИ: Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» інститут громадянського суспільства – громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи із статусом юридичної особи, творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

 

        В ст.1 Закону України «Про громадські об’єднання» в визначенні поняття громадського об’єднання, обов’язковими складовими зазначено мету, задля якої створено відповідне об’єднання та його організаційно-правову форму.

 

        Тож, відповідно до Закону, громадське об’єднання утворюється виключно, як громадська організація або громадська спілка.

ч.2. ст.10 Закону України «Про громадські об’єднання» визначає, що найменування громадського об’єднання складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання (“громадська організація”, “громадська спілка”).

Відповідно до п.6. частини 2. ст. 2 Закону України «Про громадські об’єднання» дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення непідприємницьких товариств (які не є громадськими об’єднаннями), утворених на підставі інших законів.

Відповідно до відомостей визначених у п.1.1. статті 1. Статуту Конотопського благодійного фонду для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові» Фонд є неприбутковою благодійною організацією, створений для здійснення благодійної діяльності та керується Конституцією України, Законом України «Про благодійництво та благодійні організації», нормативно–правовими актами, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність.

        Відповідно до п.1.1. Статуту благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «КРИЛА НАДІЇ» Фонд – є недержавною добровільною неприбутковою міжнародною благодійною організацією, яка створена у формі благодійного фонду і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», чинного законодавства України, міжнародних договорів та Статуту.

Враховуючи,  те, що Конотопський благодійний фонд для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця любові» та благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «КРИЛА НАДІЇ» утворені та здійснюють діяльність на підставі інших законів, ніж ЗУ «Про громадські об’єднання», а також мають іншу організаційно-правову форму, станом на 17.01.2020 відсутні законні підстави для фінансування відповідних проектів за рахунок бюджету Конотопської міської ОТГ в рамках проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

ВИРІШИЛИ: Прийняти інформацію до відома 

ГОЛОСУВАЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Качуру Ольгу, яка запропонувала за результатами з’ясованої інформації прийняти рішення про зняття з участі в конкурсі проектів поданих Конотопським благодійним фондом для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця Любові»,  а саме:  «Подорожуймо разом» та «Табір рівних можливостей» та  міжнародним благодійним фондом «Крила Надії», а саме: «Кольоровий світ – 2» та «У пошуках «МИ-2» через невідповідність Постанові Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»   (організаційно-правової форми організацій, не відповідність ЗУ «Про громадські об’єднання»).

ВИРІШИЛИ: зняти з участі в конкурсі проекти подані Конотопським благодійним фондом для тяжкохворих дітей та їх сімей «Серця Любові» та  міжнародним благодійним фондом «Крила Надії».

ГОЛОСУВАЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Дубовик Любов  – запропонував профінансувати переможців конкурсу відповідно до отриманих балів:

 

Інститут громадянського суспільства (назва)

Назва проекту

Сума балів

Громадська організація «Конотопський вело-клуб»

«Підлипне байк парк»

295

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Молодіжний соціальний проект «Майстерня лідерів»

265

Громадська організація «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос»

«Всі разом за сім’ю»

246

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Культурно освітній проект інтелектуального самовдосконалення молоді м. Конотоп «Summertime English School»

246

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

 Молодіжна платформа «FREE SPACE»

233

Громадська організація «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос»

«Вуличні танці»

232

Громадська організація «Українське обєднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Сумській області»

«Патріотичне виховання»

222

ВИСТУПАЛИ:

Комар Ірина – яка звернула увагу на низьку якість підготовки проектів, велику кількість граматичних та смислових помилок, нелогічність та непослідовність викладення інформації. Та зазначила що необхідно проводити навчання для інститутів громадянського суспільства щодо написання проектів.

Козлова Ірина – запропонувала встановити прохідний бал  у сумі 230 балів.

Затолокіна Оксана – запропонувала  фінансувати проект Громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час» культурно освітній проект інтелектуального самовдосконалення молоді м. Конотоп «Summertime English School» за умови збільшення цільової аудиторії проекту, конкурсного відбору учасників проекту, збалансування кількості учасників проекту від одного навчального закладу, максимального залучення учасників з різних навчальних закладів міста.

Іващенко Аліна– запропонувала рекомендувати  Громадській організації «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос» у кошторисі проекту  «Вуличні танці» кошти заплановані на виготовлення фігур для фотозони перенаправити на придбання настільних,розвиваючих,рухливих ігор у сумі 2690 грн. та на транспортні послуги у сумі 2690 грн. за рахунок збільшення коштів на транспортні послуги провести більше дитячо-розважальних дискотек та збільшити цільову аудиторію.

Загородня Анастасія – яка зазначила що фінансування проекту Молодіжна платформа «FREE SPACE» від Громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час» можливе за умови коригування бюджету проекту в частині пункту «інші видатки» та направлення коштів не на придбання меблів а на інші розвиткові цілі (наприклад створення внутрішніх муралів). Оскільки придбання меблів є зміцненням матеріально технічної бази громадської організації, що не відповідає принципам підтримки проектів.

Півовар Наталія – запропонувала в рамках проекту Молодіжна платформа «FREE SPACE» від Громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час» профінансувати придбання магнітно-маркерної дошки та кулера для води оскільки це є логічним, виходячи з мети проекту та не є меблями.

Козлова Ірина – запропонувала в рамках проекту Молодіжна платформа «FREE SPACE» від Громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час» кошти, що громадська організація планувала витратити на ремонтні роботи перенаправити на візуальне оформлення (створення внутрішніх муралів) та збільшити їх суму з 5 000  грн. до 7 000 грн.

Бугара Олена – запропонувала у рамках проекту Молодіжна платформа «FREE SPACE» від Громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час»  виділити 5000 грн. на проведення молодіжних заходів в рамках проекту.

Качура Ольга – поінформувала, що у разі прийняття прохідного балу у сумі 230 балів проект «Патріотичне виховання»  від Громадської організація «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Сумській області» не підпадає під фінансування, оскільки має нижчу кількість балів.

Комар Ірина – нагадала комісії, що проект «Патріотичне виховання»  під час відкритого захисту конкурсних пропозицій викликав багато питань від членів конкурсної комісії, адже не відповідає принципам економічного використання бюджетних коштів (завищена вартість транспортних послуг, незрозуміла тривалість оренди обладнання 4 дні при проведенні заходу лише протягом одного дня).

Завгородня Анастасія – зазначила, що під час відкритого захисту керівником проекту не було надано конкретних відповідей на ряд запитань членів конкурсної комісії.

Козлова Ірина – зазначила,  що ідея проекту не до кінця розкрита в описі проекту та в самому проекті багато неточностей.

Качура Ольга – зазначила, що проведення подібних заходів заплановано відповідно до програми «Молодь» на 2020 рік.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти пропозицію Комар Ірини  та проводити навчання для інститутів громадянського суспільства, щодо написання проектів.

Прийняти пропозицію Іващенко Аліна  та встановити прохідний бал  у сумі 230 балів.

Прийняти пропозицію Затолокіної Оксани та  фінансувати проект Громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час» культурно освітній проект інтелектуального самовдосконалення молоді м. Конотоп «Summertime English School» за умови збільшення цільової аудиторії проекту, конкурсного відбору учасників проекту, збалансування кількості учасників проекту від одного навчального закладу, максимального залучення учасників з різних навчальних закладів міста.

Прийняти пропозицію Козлової Ірини  та рекомендувати  Громадській організації «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос» в кошторисі проекту  «Вуличні танці» кошти заплановані на виготовлення фігур для фотозони пере направити на придбання настільних,розвиваючих,рухливих ігор у сумі 2690 грн., та на транспортні послуги у сумі 2690 грн. та за рахунок збільшення коштів на транспортні послуги провести більше дитячо-розважальних дискотек.

Прийняти пропозицію Загородньої Анастасії та  фінансувати проект Молодіжна платформа «FREE SPACE» від Громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час» за умови коригування бюджету проекту в частині пункту інші видатки та направлення коштів не на придбання меблів, а на інші розвиткові цілі.

Прийняти пропозицію Півовар Наталії та в рамках проекту Молодіжна платформа «FREE SPACE» від Громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час» профінансувати придбання магнітно-маркерної дошки та кулера для води.

Прийняти пропозицію Козлової Ірини та в рамках проекту Молодіжна платформа «FREE SPACE» від Громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час» кошти, що громадська організація планувала витратити на ремонтні роботи пере направити на візуальне оформлення (створення внутрішніх муралів) та збільшити їх суму з 5 000  грн. до 7 000 грн.

Прийняти пропозицію Бугари Олени та в рамках проекту Молодіжна платформа «FREE SPACE» від Громадської організації «Молодіжна організація студентів «Новий час»  виділити 5000 грн. на проведення молодіжних заходів в рамках проекту.

Прийняти інформацію Качури Ольги до відома.

Прийняти інформацію Комар Ірини  до відома.

Прийняти інформацію Загородньої Анастасії до відома.

Прийняти інформацію Козлової Ірини до відома.

Прийняти інформацію Качури Ольги до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:  Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:Білоус Людмилу , яка запропонувала профінансувати проекти подані на конкурс наступним чином, за умови виконання рекомендацій комісії:

 

Інститут громадянського суспільства (назва)

Назва проекту

Сума балів

Обсяг фінансування у %

Громадська організація «Конотопський вело-клуб»

«Підлипне байк парк»

295

100%

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Молодіжний соціальний проект «Майстерня лідерів»

265

100 %

Громадська організація «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос»

«Всі разом за сім’ю»

246

100%

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Культурно освітній проект інтелектуального самовдосконалення молоді м. Конотоп «Summertime English School»

246

100%

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

 Молодіжна платформа «FREE SPACE»

233

63%

Громадська організація «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос»

«Вуличні танці»

232

100%

ВИРІШИЛИ: прийняти пропозицію Білоус Людмили.

ГОЛОСУВАЛИ:  Рішення прийнято одноголосно.

    СЛУХАЛИ: Качуру Ольгу, яка доповіла співвідношення відсотків та коштів по кожному проекту, та запропонувала затвердити його голосуванням:

 

Інститут громадянського суспільства (назва)

Назва проекту

Сума балів

Місце в рейтингу

Очікуваний ГО обсяг фінансування, грн.

Обсяг фінансування у %

Остаточний обсяг фінансування, що надається з міського бюджету грн.

Громадська організація «Конотопський вело-клуб»

«Підлипне байк парк»

295

1

5000

100 %

5000

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Молодіжний соціальний проект «Майстерня лідерів»

265

5

9045

100 %

9045

Громадська організація «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос»

«Всі разом за сім’ю»

246

7

19500

100 %

19500

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Культурно освітній проект інтелектуального самовдосконалення молоді м. Конотоп «Summertime English School»

246

8

7385

100 %

7385

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

 Молодіжна платформа «FREE SPACE»

233

9

21385

63%

13 500

Громадська організація «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос»

«Вуличні танці»

232

10

15000

100 %

15000

ВИРІШИЛИ: Затвердити співвідношення відсотків та коштів по кожному проекту в запропонованій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:

 Бугару Олену – яка запропонувала профінансувати проект «Патріотичне виховання» від Громадської організації «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Сумській області»  з коригуванням бюджету до одного дня оренди обладнання для проведення заходу, та коригування вартості проїзду до середньої вартості одного км по місту.

Качура Ольга – доповіла, що в такому разі сума фінансування проекту складе 6377 грн.

Затолокіна Оксана та Шинкаренко Олена підтримали пропозицію Олени Бугари

Голосування: «за» –  4,  «проти» – 8 , «утримався» – 3.

ВИРІШИЛИ: не підтримувати пропозицію Бугари Олени.

СЛУХАЛИ:  Дубовик Любов – яка запропонувала відповідно до регламенту конкурсної комісії на підставі підсумкових результатів оцінювання конкурсних пропозицій членами конкурсної комісії (додається), пропозицій членів конкурсної комісії щодо обсягів виділення бюджетних коштів для виконання відповідних проектів визнати наступні проекти, що розроблені інститутами громадянського суспільства, проектами-переможцями Конкурсу з відповідною сумою коштів для їх фінансової підтримки з міського бюджету у 2020 році:

 

Інститут громадянського суспільства (назва)

Назва проекту

Обсяг фінансування, грн.

Громадська організація «Конотопський вело-клуб»

«Підлипне байк парк»

5000

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Молодіжний соціальний проект «Майстерня лідерів»

9045

Громадська організація «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос»

«Всі разом за сім’ю»

19500

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Культурно освітній проект інтелектуального самовдосконалення молоді м. Конотоп «Summertime English School»

7385

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

 Молодіжна платформа «FREE SPACE»

13 500

Громадська організація «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос»

«Вуличні танці»

15000

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до регламенту конкурсної комісії, на підставі підсумкових результатів оцінювання конкурсних пропозицій членами конкурсної комісії (додається), пропозицій членів конкурсної комісії щодо обсягів виділення бюджетних коштів для виконання відповідних проектів визнати наступні проекти, що розроблені інститутами громадянського суспільства, проектами-переможцями Конкурсу з відповідною сумою коштів для їх фінансової підтримки з міського бюджету у 2020 році:

 

Інститут громадянського суспільства (назва)

Назва проекту

Обсяг фінансування, грн.

Громадська організація «Конотопський вело-клуб»

«Підлипне байк парк»

5000

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Молодіжний соціальний проект «Майстерня лідерів»

9045

Громадська організація «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос»

«Всі разом за сім’ю»

19500

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

Культурно освітній проект інтелектуального самовдосконалення молоді м. Конотоп «Summertime English School»

7385

Громадська організація «Молодіжна організація студентів «Новий час»

 Молодіжна платформа «FREE SPACE»

13 500

Громадська організація «Молодіжне християнське об’єднання «Телейос»

«Вуличні танці»

15000

Голосування: «за» –  15,  «проти» – 0 , «утримався» – 0.

Рішення прийнято більшістю.

СЛУХАЛИ:

Качуру Ольгу – яка повідомила що виникає залишок коштів у сумі 30 570 грн.

Козлова Ірина – запропонувала рекомендувати організатору конкурсу пере направити кошти у сумі 30570 в програму молодь для проведення заходів патріотичного спрямування, заходів для дітей з обмеженими фізичними можливостями, для дітей чиї батьки є учасниками АТО чи мають статус УБД.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти пропозицію Козлової Ірини та рекомендувати організатору конкурсу пере направити кошти у сумі 30570 в програму молодь для проведення заходів патріотичного спрямування, заходів для дітей з обмеженими фізичними можливостями, для дітей чиї батьки є учасниками АТО чи мають статус УБД.