Розпочато процес формування конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання проектів, розроблених  інститутами громадянського суспільства для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю, та у напрямку національно-патріотичного виховання у 2022 році

Виконавчий комітет Конотопської міської ради оголошує про початок подання кандидатур до складу конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання проектів, розроблених  інститутами громадянського суспільства для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка, у сфері роботи з дітьми та молоддю, та у напрямку національно-патріотичного виховання у 2022 році

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі  Конкурс), організатор Конкурсу формує конкурсну комісію. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу.

За згодою до складу конкурсної комісії можуть включатися:

голова (уповноважений представник) громадської ради, утвореної при організаторові конкурсу;

представники інститутів громадянського суспільства відповідно до пріоритетних завдань конкурсу, які мають відповідний досвід роботи;

представники державних органів та органів місцевого самоврядування відповідно до пріоритетних завдань конкурсу, які мають відповідний досвід роботи;

представники наукових установ і фахівці відповідно до пріоритетних завдань конкурсу, які мають відповідний досвід роботи.

При цьому, для відбору представників інститутів громадянського суспільства, наукових установ і фахівців організатор конкурсу розміщує оголошення про подання кандидатур до складу конкурсної комісії, в якому зазначаються вимоги до кандидатів, строки подання заяв про включення до складу конкурсної комісії, адреса, за якою подаються заяви, та контактна особа для надання додаткової інформації.

Таким чином, до уваги представників інститутів громадянського суспільства, наукових установ і фахівців!

Виконавчий комітет Конотопської міської ради оголошує про початок подання кандидатур до складу конкурсних комісій для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка на 2022 рік.

Кандидатам до складу Комісій необхідно подати відповідну заява на членство у конкурсній комісії.

У заяві про включення до складу конкурсної комісії кандидати зазначають про себе таку інформацію:

  • рівень, ступінь освіти;
  • досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань;
  • досвід участі кандидата у виконанні (реалізації) програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів);
  • досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
  • міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років;
  • делегування кандидата інститутом громадянського суспільства, який він представляє, або науковою установою, в якій він працює, з додаванням відповідного листа-підтвердження.

Заяви про включення до складу конкурсної комісії  приймаються у паперовій формі з проставленням особистого підпису з 15 листопада до 30 листопада 2021 року щоденно, крім суботи та неділі з 8:00 до 17:15 години, п’ятниця з 8:00 до 16:00 години за адресою: м. Конотоп пр. Миру 8,  поверх каб. 407-408.

Контактна особа: Ольга Качура – начальник відділу міської ради у справах молоді та спорту, 096 174 93 24.

Додатково нагадуємо пріоритети конкурсу:

1.Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих, сімейних цінностей у молоді.

2.Формування громадської позиції і національно-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження свідомості і активної життєвої позиції.

3.Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя – здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я.

4.Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості.

5.Розвиток неформальної освіти – здійснення заходів, спрямованих на набуття  молодими людьми знань, навичок та інших компетентностней поза системою освіти.

6.Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості молоді).

7.Партнерська підтримка молоді та дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб – здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб (зазначений пріоритет на рівні міста впроваджуватиметься та підтримуватиметься в разі наявності реальної потреби та актуальності).