Повідомлення
про оприлюднення проєкту Стратегії розвитку Конотопської міської
територіальної громади на період до 2030 року з Планом заходів на 2022-2024
роки з її реалізації та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування: Стратегія розвитку Конотопської міської територіальної громади на період до 2030 року та Плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації.
Стратегія відповідає стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної Стратегії розвитку на 2021-2027 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695, Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки (рішення другої сесії восьмого скликання Сумської обласної ради від
11.12.2020 р. Стратегія підкреслює конкурентні переваги території громади на підставі існуючих природних, матеріальних, фінансових, економічних, трудових, соціальних, інтелектуальних ресурсів, які при належній організації та об’єднанні зусиль, можна використовувати для вирішення нагальних проблем місцевого економічного розвитку. Тому Стратегія зосереджена на напрямах, які нададуть розвитку території найбільші шанси в майбутньому – сприятливого бізнес-середовища, створення умов для інвестування на тривалий період, що сприятиме економічному зростанню та поліпшенню якості життя громади. Поліпшення в одній зі сфер сприятиме поліпшенню в інших.
Стратегія розвитку Конотопської громади містить цілі, завдання та заходи подібні цілям сталого розвитку, визначеним в програмних документах ЄС у 2015 р., а саме: забезпечення здорового способу життя; якісної освіти; гендерної рівності, доступності до питної води та до надійних джерел енергії; сприяння економічному зростанню, інноваціям та
гідній праці для всіх; подолання бідності та нерівності; відновленню екосистем, забезпеченню раціонального споживання та екологічної стійкості громади; побудові миролюбного и відкритого суспільства тощо.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Конотопська міська рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення:
а) строк громадського обговорення – 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, а саме з 24 грудня 2021 року до 24 січня 2022 року.
б) способи участі громадськості – надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: з урахуванням карантинних заходів громадські слухання не передбачені.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Управління економіки Конотопської міської ради за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8; тел.: (05447)-2-63-75; e-mail:
ekonomkonotop@ukr.net. Ознайомитись з проєктом Стратегія розвитку Конотопської міської територіальної громади на період до 2030 року та Плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації можна на офіційному сайті в мережі інтернет за посиланням: //konotop-rada.gov.ua/.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Управління економіки Конотопської міської ради за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8, або на електронну поштову скриньку: ekonomkonotop@ukr.net. Письмові зауваження та пропозицій подавати з 24 грудня 2021 року до 24 січня 2022 року.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Управління охорони здоров’я Сумської ОДА; Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.