Повідомлення
щодо повідомлення про оприлюднення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки

1. Повна назва документа державного планування: Програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки.
Програма визначає цілі, завдання, основні заходи економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки. За кожним напрямом визначені проблемні питання та критерії ефективності реалізації завдань та заходів на програмний період.
План реалізації Програми містить перелік конкретних заходів, які мають бути виконані протягом відповідного періоду часу (заходи подаються у розрізі відповідних стратегічних та оперативних цілей, на досягнення яких вони спрямовані), основні очікувані результати виконання відповідного заходу та індикатори, відповідно до яких оцінюється реалізація заходу та виконання завдання.
Заходи, що реалізовуватимуться, повинні закласти основу для забезпечення відновлення економічного зростання та підвищення добробуту населення громади.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Конотопська міська рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення:
а) строк громадського обговорення – 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, а саме з 15 жовтня 2021 року до 15 листопада 2021 року.
б) способи участі громадськості – надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проєкту документу державного планування.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: з урахуванням карантинних заходів громадські слухання не передбачені.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та
екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Управління економіки Конотопської міської ради за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8; тел.: (05447)-2-63- 75; e-mail: ekonomkonotop@ukr.net.
Ознайомитись з проєктом Програми економічного і соціального розвитку Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні 2023-2024 програмні роки можна на офіційному сайті в мережі інтернет за посиланням: //konotop-rada.gov.ua/.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Управління економіки Конотопської міської ради за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8, або на електронну поштову скриньку: ekonomkonotop@ukr.net. Письмові зауваження та пропозицій подавати з 15 жовтня 2021 року до 15 листопада 2021 року.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Управління охорони здоров’я Сумської ОДА; Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.