ПОРЯДОК забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 №321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів» передбачено, що заявник самостійно обирає технічний та інший засіб реабілітації (модель та виробника) для забезпечення індивідуальних потреб з урахуванням медичних показань.
До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення належать:
 • протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;
 • спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
 • засоби для пересування;
 • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
 • меблі та оснащення;
 • спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.
Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються відповідними технічними та іншими засобами реабілітації в порядку черговості згідно з індивідуальною програмою реабілітації.
Жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, забезпечуються протезами молочних залоз, післяопераційними протезами, ліфами для їх кріплення, (купальником), компресійними рукавами.
Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.
Медичні показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, а також для виплати компенсації визначають для:
 • осіб із інвалідністю – медико-соціальні експертні комісії (далі – МСЕК) з оформленням індивідуальної програми;
 • дітей з інвалідністю – лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛКК);
 • особам з інвалідністю по слуху, законним представникам дітей з інвалідністю по слуху віком від семи років виплачується компенсація за придбання мобільного телефона (з функцією відеоспілкування). Підставою для виплати компенсації особам з інвалідністю по слуху та дітям з інвалідністю по слуху за мобільний телефон (з функцією відеоспілкування) є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по слуху, та фіскальний чек, що підтверджує придбання товару.
Ліжками з ручним регулюванням або з електричним приводом та протипролежневими матрацами забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та постраждалі внаслідок антитерористичної операції з числа постійно лежачих, що підтверджується відповідним записом в індивідуальній програмі чи висновком ЛКК, рішенням ВЛК.
Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації в порядку черговості.
Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації та отримують компенсацію діти з інвалідністю, наступними – позачергово – постраждалі внаслідок антитерористичної операції, жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з порушеннями розвитку молочних залоз, особи з інвалідністю у разі первинного забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
У разі коли особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники своєчасно не звернулися із заявою про заміну технічного та іншого засобу реабілітації, строк експлуатації якого закінчився, такий засіб за пропущений період не видається.
Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають в центр надання адміністративних послуг заяву про взяття на облік за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Разом із заявою про взяття на облік пред’являються такі документи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи:
 • паспорт громадянина України, (далі – документ, що посвідчує особу), або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);
 • висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю – висновок ЛКК) – у разі коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;
 • індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК, що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 • рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);
 • довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 14 років, та осіб, документи, що посвідчують особу, яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
 • посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.
Управління соціального захисту населення Конотопської міської ради здійснює видачу направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та інформує осіб про підприємства, до яких вони можуть звернутися з питання забезпечення даними виробами. Перелік підприємств, які виготовляють та постачають засоби пересування та реабілітації, визначається Міністерством соціальної політики України.
Начальник УСЗНКМР    Оксана РОЗАНОВА