Оголошення про проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої на
впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в пасажирському
транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні
послуги, що надаються та оплачуються з використанням автоматизованої системи обліку
оплати проїзду в міському пасажирському транспорті у Конотопській міській
територіальній громаді.
Конкурс проводиться виконавчим комітетом Конотопської міської ради відповідно до
рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради від 20.11.2023 № 276 «Про
впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в пасажирському транспорті
Конотопської міської територіальної громади» (https://konotop-rada.gov.ua/wp-
content/uploads/2011/02/rishennia-20.11.2023-276-po-asoop.pdf) з метою підвищення якості
надання послуг з перевезення пасажирів, впровадження єдиної ефективної системи оплати
проїзду та обліку пасажирів у громадському транспорті, забезпечення належного обліку
фактично наданих транспортних послуг, економії коштів бюджету та їх ефективного
використання при відшкодуванні реальних втрат доходів від пільгових перевезень.
Організатор конкурсу – виконавчий комітет Конотопської міської ради.
Об’єктом конкурсу є комплекс заходів для розробки, впровадження та забезпечення
належного функціонування та обслуговування АСООП в громадському транспорті загального
користування та здійснення плати за проїзд за допомогою безготівкових засобів оплати проїзду
(електронних носіїв) на умовах комісії.
Впровадження АСООП в громадському транспорті загального користування
здійснюватиметься в декілька етапів.
Перший етап – впровадження АСООП в автотранспорті транспорті загального
користування комунального підприємства «Конотопське транспортне управління».
Умови конкурсу:
Умови проведення конкурсу та технічні вимоги до автоматизованої системи обліку оплати
проїзду в пасажирському автомобільному транспорті загального користування Конотопської
міської територіальної громади викладені у рішенні виконавчого комітету виконавчого
комітету Конотопської міської ради 20.11.2023 № 276 «Про впровадження автоматизованої
системи обліку оплати проїзду в пасажирському транспорті Конотопської міської
територіальної громади»: https://konotop-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2011/02/rishennia-
20.11.2023-276-po-asoop.pdf.
Учасник конкурсу на підтвердження своєї відповідності та кваліфікації подає
наступні документи:
– Заява на участь у Конкурсі за встановленою формою.
– Конкурсна пропозиція учасника за формою, визначеною в
рышенням.
– Гарантійний лист щодо зобов’язання Уповноважена особа забезпечити фінансування
усіх витрат, пов’язаних із встановленням необхідної кількості обладнання (визначено рішенням
виконкому) та його належної якості, систем АСООП у громадському транспорті на території
Конотопської міської територіальної громади, згідно із вимогами, що зазначені в рішенні, та в
термін не більше 3 (трьох) місяців з моменту підписання договору.
– Довідка в довільній формі про наявність в учасника обладнання, матеріально-
технічної бази та технологій.
– Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного
(аналогічних) за предметом конкурсу договору (договорів), що підтверджується копіями
договорів та документів, що свідчать про їх повне виконання.
– Копія Статуту (за наявності).
– Копія Витягу (виписки) з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, та/або документ що підтверджує відповідну реєстрацію
нерезидента в податкових органах України і якому надано право здійснювати господарську
діяльність на території України.
– Копія Витягу з реєстру платників ПДВ або копія Витягу з реєстру платників єдиного
податку.
– Довідка, що підтверджує відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) (для юридичної особи – резидента, нерезидента) видана органами
державної податкової служби, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення
Конкурсу.
– Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення
конкурсу.
– Підтвердження повноважень представника суб’єкта господарювання (наказ про
призначення або копія витягу із протоколу зборів засновників).
Подання конкурсної пропозиції:
Документи для участі у конкурсі приймаються до 17год. 00 хв, 27.12.2023.
за адресою: 41600 Сумська область, м.Конотоп, пр.Миру, 6, тел. 097-59 14 396. Години роботи:
понеділок-четвер – з 08:00 до 17:15, п’ятниця – з 08:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до
13:00), крім вихідних та святкових днів.
Розкриття конкурсних пропозицій:
41600 Сумська область, м.Конотоп, пр.Миру, 8,
Дата: 28.12.2023, о 10 год. 00 хв.
Додаткова інформація:
Зацікавлені претенденти на участь у конкурсі можуть ознайомитись з нормативними
документами на офіційному сайті Конотопської міської ради https://konotop-rada.gov.ua в
розділі Місто/Регуляторна діяльність/прийняті регуляторні акти.
Контактні дані для довідок з питань проведення конкурсу: 0975914396, 0674760707,
електронна адреса: ekonomkonotop@ukr.net