13.09.2021. Відділ комунального майна Конотопської міської ради Сумської  області інформує про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта:

1)Назва об’єкту – нежитлова будівля, загальною площею 4441,8 кв.м., розташована за адресою: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Братів Лузанів, 34, балансоутримувач: управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області. Мета: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при укладенні договору оренди. Дата оцінки 30.09.2021.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки одного об’єкта –
1,46 тис.грн. Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них». Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами. Особа – платник робіт з оцінки: відділ комунального майна Конотопської міської ради Сумської області .

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунального майна Конотопської міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (до 20.09.2021 включно). Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: 41615, Сумська обл., м.Конотоп, просп.Миру, 8, каб.316. Телефон для довідок: (05447) 2-55-68, 2-32-09. Конкурс відбудеться 27.09.2021 о 10.00 за адресою: 41615, Сумська обл., м.Конотоп, просп.Миру, 8, каб.314.