23.02.2022. Відділ комунального майна Конотопської міської ради Сумської  області інформує про оголошення конкурсу з відбору суб’єктівоціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктаоренди:

1)Назва об’єкту нежитлові вбудовані приміщення, загальною площею 99,4 кв.м. (згідно технічного паспорту від 10.12.2002 кімнати №8-9), розташовані на другому поверсі двоповерхової будівлі, пам’ятки архітектури місцевого значення, за адресою: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Ярмаркова, 12,балансоутримувач: Міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”Конотопської міської ради Сумської області. Мета: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при укладенні договору оренди. Дата оцінки 28.02.2022.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки одного об’єкта –
1,6 тис.грн. Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася в
IІ півріччі 2021 року, відповідно до листа Фонду державного майна України від 21.01.2022 № 10-59-1103.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них». Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами. Надати відповідну рецензію на звіт, що відповідає вимогамвинного законодавства.

Особаплатник робіт з оцінки: орендар після підписання договору оренди об’єкта.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претенден
т до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу комунального майна Конотопської міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (до 28.02.2022 включно). Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: 41615, Сумська обл., м.Конотоп, просп.Миру, 8, каб.316. Телефон для довідок: (05447) 2-55-68, 2-32-09. Конкурс відбудеться 09.03.2022 о 10.00 за адресою: 41615, Сумська обл., м.Конотоп, просп.Миру, 8, каб.314.