ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту «План зонування території міста Конотоп Сумської області (Зонінг)» та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту «Плану зонування території міста Конотоп Сумської області  (Зонінг)»

1.План зонування території (Зонінг) є містобудівною документацією місцевого рівня, що виконується відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Зонінг призначений для регулювання планування та забудови території міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, раціонального використання території, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки, забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту.

План   зонування   території   розробляється   на   основі генерального плану м.Конотоп, іншої  містобудівної документації та земельного кадастру  з  метою  встановлення територіальних зон за видами дозволеного (переважного, супутнього) та допустимого  використання території з подальшим визначенням умов та обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок для містобудівних потреб у різних територіальних зонах.

2.Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування місцевого значення: Конотопська міська рада, адреса: 41600 м. Конотоп, просп. Миру, 8. Код ЄДРПОУ: 24006881. Контактний номер телефону: тел. (05447) 2-35-61, 2-51-36.

3.Передбачена процедура громадського обговорення: громадське обговорення починається з13 жовтня 2021 року по 15 листопада 2021 року.

Способи участі громадськості – надання письмових зауважень і пропозицій.

Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування –  Конотопська міська рада за адресою: 41600 м. Конотоп, просп. Миру, 8, відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради, тел. (05447) 6-63-42. Також Зонінг та звіт про СЕО розміщено на офіційному веб-сайті Конотопської міської ради: https://konotop-rada.gov.ua.

Письмові зауваження та пропозиції надавати за адресою: 41600 м. Конотоп, просп. Миру, 8; відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради або на електронну пошту email: archkonotop@ukr.net.

Зонінг та звіт про СЕО в паперовому вигляді знаходиться за адресою: 41600 м. Конотоп, просп. Миру, 8, відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради, розміщено на офіційному веб-сайті Конотопської міської ради: https://konotop-rada.gov.ua

4.Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування місцевого значення – відсутня.