Транспортне обслуговування населення відіграє важливу роль у системі господарського комплексу міста. Пасажирський транспорт, задовольняючи потребу населення у переміщеннях, створює передумови для нормального функціювання економіки регіону, послуговує збільшенню вільного часу у громадян, наданню їм можливостей для користування послугами територіально роззосередженими ланками соціальної інфраструктури.
               Пасажирський транспорт виконує важливу роль у забезпеченні стійкості великої кількості соціально-економічних зв’язків. Скорочення часу, який витрачають громадяни на подолання простору між територіально роз’єднаними елементами виробництва та соціальної інфраструктури, з метою міжособистого спілкування, забезпечення їм комфортних умов під час руху – найважливіші із задач розвитку пасажирського транспорту.
              Транспортний комплекс в місті включає в себе пасажирські перевезення міськими маршрутами автотранспорту, електротранспорту та перевезення на таксі.
 
Автотранспорт
           Регулювання роботи пасажирського автотранспорту в місті здійснюється відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” зі змінами внесеними 24.09.2008, постанов Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” зі змінами, від 18.02.1997 №176 “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” зі змінами, від 08.11.2006 № 1567 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті”, наказу Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 “Про затвердження Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом”  рішення виконкому міської ради від 31.05.2010 № 157 “Про організацію пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських маршрутах загального коритання” зі змінами.
         Перевізник на міському маршруті визначається на конкурсних засадах, відповідно до вимог законодавства. За результатами проведених конкурсів з перевізниками – переможцями укладаються договори. На сьогодні у місті перевезення пасажирів здійснюється на 18 міських автобусних маршрутах.
            На всі діючі міські маршрути розроблені паспорти, погоджені з управлінням Укртрансінспекції в Сумській області та відділенням УМВС України в Сумській області та затверджені організатором перевезень – виконавчим комітетом міської ради.
            Кількість пасажирського транспорту та існуюча маршрутна мережа в цілому задовольняють потреби населення міста в перевезеннях.
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування» делегованими повноваженнями виконавчих органів міських рад в галузі транспорту є здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами транспорту, прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів.
Контроль здійснюється за виконання умов договору “Про здійснення пасажирських перевезень на постійних міських маршрутах загального користування” в частині належного та якісного здійснення перевезень пасажирів міськими маршрутами з боку перевізників. 
       Розпорядженням міського голови від 09.04.2009 № 91-р “Про організацію контролю пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування” створено комісію з питань контролю за дотриманням автомобільними перевізниками вимог умов договорів про здійснення пасажирських перевезень та про виконання державного замовлення на перевезення пільгової категорії населення, засідання якої проводяться щомісячно після здійснення обстежень (перевірок) автоперевізників.
 
Електротранспорт
               Міська маршрутна мережа електротранспорту налічує 3 маршрути, на яких постійно працюють 11 трамваїв. Послуги з електротранспорту в місті надає КП “Конотопське трамвайне управління”. Всього рухомий склад підприємства налічує 16 трамвайних вагонів та 2 снігочисника.
                 Відповідно до Закону України “Про міський електричний транспорт” та постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезення міським електротранспортом” та рішення виконкому міської ради від 28.12.2004 № 472 “Про організацію пасажирських перевезень електротранспортом на міських маршрутах” в місті затверджені електротранспортні маршрути загального користування, зразки проїзних документів та систему оплати проїзду в міському електротранспорті.
                 Відповідно до даного рішення між виконкомом міської ради та комунальним підприємством “Конотопське трамвайне управління” розроблені, погоджені з Державною автомобільною інспекцією та затверджені паспорти маршрутів електротранспорту. 
                   
                   З метою підтримки та розвитку міського електротранспорту в місті прийнято та діє програма розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства “Конотопське трамвайне управління” на 2018-2020 роки.